عسل خودبافت بدون موم

400,000 تومان

عسل خودبافت بدون موم

وزن خالص : یک کیلو گرم

فصل برداشت : مهرماه

موجودی به صورت محدود و طبق تقاضا اماده می شود