کانال تلگرام گراوان کندو

اخبار و مقالات گراوان کندو

۲۰ نکته مهم هنگام خرید عسل طبیعی باید بدانید ؟!

۲۰ نکته مهم هنگام خرید عسل طبیعی باید بدانید ؟!
ادامه نکات مهمی که باید هنگام خرید عسل طبیعی بدانید (بخش  چهارم) ۱۸: از خرید عسل های موم داری که ضد انگل زده اند خودداری کنید  : بزرگترین دشمن موم زنبور عسل کرم موم خوار...
بیشتر بخوانید

نکاتی مهم که قبل از خرید عسل طبیعی حتما باید بدانید؟

نکاتی مهم که قبل از خرید عسل طبیعی حتما باید بدانید؟
ادامه نکاتی که قبل از خرید عسل طبیعی باید بدانید؟( بخش سوم) ۱۱- حرارت ندیده بودن عسل : یکی از مهمترین نکات خرید عسل طبیعی این است که عسلی که تهیه می کنیم حرارت بیش از ۳۵...
بیشتر بخوانید

نکات مهمی که برای خرید عسل طبیعی باید بدانید؟

نکات مهمی که برای خرید عسل طبیعی باید بدانید؟
ادامه بحث نکات مهمی که باید برای خرید عسل طبیعی باید بدانید ؟(بخش دوم) ۵- عسل باغی و زراعی و کوهی و دشتی : در میان این عسل ها فقط عسل کوهی و دشتی قابل مصرف است زیرا عسل ه...
بیشتر بخوانید